Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Wanneer terug golf spelen? – Update Coronavirus

By april 29, 2020No Comments

Eindelijk is het zover, vanaf maandag 04 mei mag er terug gegolfd worden, zij het onder zeer strikte en beperkte voorwaarden.  Al onze leden zitten vol ongeduld te wachten op wat kan en mag.

Onze euforie werd echter de kop in gedrukt door het nieuws dat greenfeespelen ondergebracht wordt onder de categorie dagtoerisme en in de eerste fase niet zou mogen, maar mogelijk pas vanaf 18 mei.

De grondreden hiervoor is dat de overheid zich wil houden aan het principe van de ‘essentiële verplaatsing’.  Om onnodige (verre) verplaatsingen werd het principe van ‘eigen leden in eigen club’ vooropgesteld. Hierdoor vallen een groot aantal Belgische golfers, zoals de leden van Atgolf, de spelers van verschillende golfscholen en zelfs de leden van Lanaken Golf (18 holes terrein op Nederlands grondgebied) uit de boot.

Deze richtlijn is evenwel nog niet ondersteund door de officiële wetteksten, daarom is alles nog onder voorbehoud.  De definitieve richtlijnen worden pas vrijdag verwacht.  Maar volgens verwachting zullen de aannames voor 95% correct zijn, waardoor we vrezen dat greenfeespelen inderdaad zal uitgesteld worden.  

Daarnaast is het begrijpelijk dat sommige clubs na zeven weken sluiting voorrang willen geven aan eigen leden.  Dit is echter zeer afhankelijk van club tot club want bepaalde clubs willen daarentegen zo snel mogelijk greenfees toelaten om inkomsten te genereren.  Een aantal clubs willen ons hierover zelfs aanbiedingen doen, want greenfees zijn momenteel zowat hun enige bijkomende inkomsten.

We hopen uiteraard dat er zeer snel versoepeling komt inzake greenfeespelen.  We zullen niet nalaten te blijven ijveren voor mogelijkheden tot spelen voor onze leden en van zodra het kan gaan we hierover onmiddellijk communiceren.

We vragen ook aan al onze leden om deze beperking niet te proberen te omzeilen.  De regering staat onder grote publieke druk en zal niet aarzelen om enerzijds controles uit te oefenen op de versoepelde maatregelen, maar anderzijds ook zonder pardon bepaalde versoepelingen onmiddellijk terug draaien. Blijven golfen hangt dus duidelijk af van de discipline van elke golfer.

Onze eerste bezorgdheid blijft evenwel de gezondheid van onze leden. Dit is in se nog steeds belangrijker dan het opnieuw kunnen golfen.

Hopelijk tot binnenkort met verlossend nieuws!

Stay Safe!